Kovács Judit Blog

kovacsjudit.5mp.eu

Friss topikok

Linkblog

Archívum

kovacsjudit.5mp.eu 

ANGYALTERÁPIA


Életeken át őrangyal segíti az életünket, vigyázza lépteinket. Minden pillanatban, minden élethelyzetben velünk van. Őseink hittek bennünk, intenzív kapcsolatuk volt, ami mára elhalványodott. Az Őrangyalnak azonban feladata a reá bízott Lélek életútjának segítése, ezért a legkülönbözőbb jelekkel hívja fel magára a figyelmet. Mindenkinek van őrangyala kinek egy, kinek kettő, de élethelyzettől függően egész angyalkoszorú vesz körül bennünket, anélkül, hogy tudatában lennénk az égi segítségnek

Életemben kegyelmi állapotnak tartottam és tartom ma is, hogy 1999-ben őrangyalom, majd pár hónappal később Szent Mihály Arkangyal szólított meg és küldött írásban üzenetet számomra. Azóta minden nap angyalok vezettetésével élem az életem, amely számottevően megváltozott, csodálatosabb lett! Több éve segíti Szent Mihály Arkangyal a hozzáforduló nők és gyermekek életét: egyénileg vagy csoportos foglakozás keretében is.

A XX. XXI század fordulóján az angyali jelenlét egyre erősebben van jelen, amely a Könyvesboltok gazdag árú választéka mellett az angyalok vagy más szellemi lényeket látó gyermekek számában is lemérhető. Intenzív jelenlétüknek oka van. Kérem, adjon esélyt Őrangyalának, hogy szeretetteljes útmutatását, segítő szándékát megtapasztalhassa.

Az angyalokkal való élet csodája mindenki számára adott, aki kéri, aki felismeri és aki elég érett ahhoz, hogy elfogadja segítségüket. Életük harmonikussá, kiegyensúlyozottá válik. A többféle spirituális módszer között

EZ IS EGY ÚT, JÁRJ RAJTA HÁT GARANTÁL A BOLDOGSÁG!

Egy órás egyéni konzultációs lehetőség nők és gyermekek számára.

Bejelentkezés, időpontegyeztetés szükséges


Mikáel v. Mihály

Az Arkangyalok karának vezetője. Nevének jelentése „aki olyan, mint Isten” . A keresztény és zsidó írások szerint minden angyal közül a leghatalmasabb. Az arkangyalok csoportjában egyedüli lény, akit a keresztény egyház szentté avatott. Többnyire a Sátán legyőzőjeként kihúzott karddal ábrázolják és kiterjesztett szárnyakkal, amint saruba bujtatott sarka keményen tapos ellenfele nyakán, akit nem öl meg, hanem uralma alá szorítja. – Az emberiség földi életének és feladatának legszebb képi megjelenítése.

Több évszázadban is jelen volt. Minden küldetésével az emberiség javát szolgálta. Mostani küldetése kiemelkedő fontosságú: a XXI század vezető arkangyalaként a magasabb tudatú emberiség kialakulásának folyamatát vezeti. Feladata, hogy aki kéri, és aki elfogadja a segítségét a gondolkodó, „rációval” élő fizikai szintű embert átvezeti a szívből hozott döntések folyamatán, mellyel ismét lehetőség nyílik az emberiség számára a szellemvilághoz való kapcsolódásra. Ezen az úton járva fedezhetjük fel önmagunkat, ismerhetjük meg önvalónkat. Magunkat egyre mélyebben járva az önismeret útján megismert, megtisztított és átalakított gondolatvilágunk vezet vissza a Szent Forráshoz.

 

  • Médiumi életem

Életemben kegyelmi állapotnak tartottam és tartom ma is, hogy 1999-ben őrangyalom, majd pár hónappal később Szent Mihály Arkangyal szólított meg és küldött írásban üzenetet számomra. Azóta minden nap angyalok vezettetésével élem az életem, amely számottevően megváltozott, csodálatosabb lett! Több éve segíti Szent Mihály Arkangyal általam hozzáforduló nők és gyermekek életét: egyénileg vagy csoportos foglakozás keretében is.

Mentálhigiénés szakemberként és angyalterapeutaként több éve tapasztalom meg azt a csodát, hogyan gyorsul, változik pozitívvá, fényessé azoknak az élete, akik kapcsolatba kerülnek a láthatatlan világ fényt szolgáló segítőivel. Kiváltságos érzés felnőttek életében követni a változást, amikor az angyalától kér és fogad el segítséget valaki. Azonban ennél emelkedettebb, amikor gyermekek közelében lehetek, velük azokról az élményeikről beszélgethetek, amelyekről néha óvatosan suttogva, néha pedig természetesen, magától értetődően beszélnek. Az indigó- és kristálygyermekek veleszületett adottsága ugyanis az a spirituális érzékelés, amellyel a másik dimenziót észlelik. Ez számukra ugyanolyan intenzitású, mint a felnőttek által érzékelt fizikai valóság. A kisgyermekeknek abban lehetünk segítségükre, hogy el tudják különíteni, mi tartozik a fizikai világ valósághoz, és mi az, ami ezen kívül esik. Határtalan élményt nyújt, amikor újszülötteknél vagy csecsemőknél tapasztalhatjuk, hogy a térben hosszasan néz egy pontot, majd elkezd mosolyogni, vagy hangosan felkacag. Ilyenkor minden esetben az angyalokkal érintkeznek.

Általános-, közép- vagy felsőfokú tanulmányaikat folytató tanulókkal gyakran beszélgetek a másik dimenzióval való intenzív kapcsolatukról. Különös élményt jelent vegyes korcsoportú gyerekek között lenni. Szeretnék megosztani Önökkel néhány angyalkurzuson tapasztaltakat. A spirituálisan érzékelő gyerekek, akiknek szülei is ezen az úton járnak, teljes nyitottsággal, természetesen beszélnek a csakrákról, energiáról, auráról, az aurában lévő színekről és azok változásairól. Akiknél nem ilyen a szülői háttér, néhány magyarázó gondolat után természetes közvetlenséggel használják az új szavakat. Többen is elmondták, nem tudják, honnan ismerik ezeket a fogalmakat, csak ismerik.

Energetikailag tiszta, szeretetteli térben érzik jól magukat a gyerekek - ahol az energiaszint változik, csökken, feszültebbé, ingerlékenyebbé válnak. Látják a környezetükben lévő felnőttek auráját, valamint többen érzékelik a gondolatokat, illetve azok tisztaságát. Arcpirító, volt hallani, amikor arról beszéltek, hogyan változik a felnőttek aurája, annak színe, amikor valótlan információt közvetítenek. Egymástól teljesen függetlenül a gyermekek azonosan mondták el a barna szín megjelenését. Egy-egy izgalmasabb, feszültebb tanórán nem csak a saját érzéseikkel kell megbirkózniuk, hanem az egész osztályból áradó feszültségi energiát is kezelniük kell. Ezt úgy képzelhetjük el, mint amikor hatalmas, bűzös füstfelhőben és ködben - fullasztó környezetben - kell 100%-os teljesítményt nyújtanunk. Vajon mi felnőttek képesek lennénk rá?

Vannak olyan gyermekek, akik teljes közvetlenséggel fordulnak az angyalokhoz segítségért, de beszélnek arról is, hogy más segítőjük is van, pl. mackó, oroszlán vagy mókus.
Hatalmas szeretet van bennük, szívesen segítenek mindenkinek, de kiváltképpen annak, aki bajban van. Egy 12 éves fiú az angyaltanfolyam közben egyszer csak megszólalt, és minden előzmény nélkül azt kérte, hogy imádkozzunk a beteg nagymamája gyógyulásáért, egy másik lány a meghalt barátnője lelki nyugalmát kérte, mert gyakran érzékelte energetikai jelenlétét - a csoport azonnal teljesítette kérését.

Csodálatos élmény megtapasztalni a változást az autista, beteg vagy fogyatékkal élő gyermekek életében is, amikor az Angyalterápiát, az énekhang-gyógyítást, vagy delfinrezonanciát alkalmazom.

A gyermekeink nyitottak mindenre, ami a szeretetet, a fényt képviseli. Ne becsüljük le őket: hatalmas érdeklődést mutatnak a járványok, a politikai folyamatok, a föld felszínének változásai, ökológiai változások, valamint szüleik, rokonaik élete iránt. Minden érdekli és foglalkoztatja őket!

Hat éves kisfiú gondolatát osztom meg Önökkel: - amikor a meditációt, az ellazulást kezdtük a csoporttal, ő a következőket mondta -" Én azt nem tudok, de addig beszélgetek az Őrangyalommal!"

Az angyalokkal való élet csodája mindenki számára adott, aki kéri, aki felismeri és aki elég érett ahhoz, hogy elfogadja segítségüket. Életük harmonikussá, kiegyensúlyozottá válik. A többféle spirituális módszer között

EZ IS EGY ÚT, JÁRJ RAJTA HÁT GARANTÁL A BOLDOGSÁG!

Ima Szent Mihályhoz

XIII. Leo Pápa imája

Szent Mihály arkangyal,

Védelmezz minket a küzdelemben,

A Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk,

Esedezve kérjük: parancsoljon neki az Isten.

Te pedig mennyei seregek vezére,

A Sátánt és a többi gonosz szellemet,

Akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,

Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.

Ámen

  • Szent Mihály üzenetei

Tíz év legkiemelkedőbb üzenetei

1.Szent Mihály üzenete az indigó- és kristálygyermekekről

Indigó gyermekek

Az új hullám gyermekei, kik felébresztik a mélyen alvó folyamatokat. Robbanásszerű változást okozva haladnak, törnek utat a bozótban.

Energiájuk sűrű, erőteljes rezonancia, mit ti a fizikai sík fizikai létformában agresszívnak, illetve agressziónak megéltek. Harcos nemzedék, harcos energiával, ezen külső burkon belül végtelen finomság, szeretetrezonancia van elzárva.

Ezért van jelen, hogy a harcos nemzedéken belül végtelen érzékenység, szociális segítőkészség, hatalmas aktivitás (kereskedői, üzletkötői készség) kreativitás és művészi hajlam van együttesen jelen. Indigó gyermek családi, majd tágabb környezete szabja meg, hogy a 4 alapkészségből melyiket mutatja meg.

Mennyi ma az indigó és kristály gyermek születési aránya Magyarországon?

Hagyományos képletrendszerrel is érkező fizikai létformák is vannak, ez a szétválasztódás két pólusa miatt van jelen. Hiszen fizikai létformának életfeladata a választás szabadsága.

2005-ben születettek 70%-a kristály, 10%-a indigó,20%-a hagyományos - fennmaradó 20% hagyományos energetikai képlet, aki (Magyarországon) a bolygón zajló változásokhoz választásuk mentén alkalmazkodni képes.

Nagyon kérlek benneteket, segítsétek fejlődésüket - olyan nevelőrendszer vagy azt követően választott tevékenységi forma, mely a harcosságukat, agresszivitásukat keretek között tartja. Ez a keret rendszeres határtartalma hozza felszínre a belső finom rezonanciákat, mely nekik a stabilságot, biztonságot adja.

Kristály gyermek

Jól illeszkednek a harcos nemzedékhez, hiszen mindazt, amit elődjeik leromboltak, arra ők gyógyírt, vigaszt hoznak.

Nemzedékek között ők vannak jelenleg a legmagasabb rezonanciaszinten, energetikájuk így olyan, mint a fénytiszta kristályrendszer, melyen a Nap energetikája, megtörik, tehát a tejfehér hegyikristály és a Nap energiáját együttesen közvetítik.
Testük-lelkük-szellemük szabad. Együtt élnek, léteznek a természet folyamataival. Fontos számukra a fénytiszta szeretetrezonanciával megtöltött energetikai tér. Ebben aktiválódnak azok az energiák, mely a környezetükre gyógyítóan hat.
Hatalmas kristálytiszta, fénytiszta energetikai rendszerük ismételten az ősi mély bölcseletet érzékelik.

Tudásuk, bölcsességük túlmutat a jelen fizikai létforma szellemiségén, ők azok a lények, kik a bolygó kibillent szeretetlen állapotát ismételten a béke, a harmónia egyensúlyi állapotába hozza. Ők azok, akik szintetizálnak, ezen új szintézis legfelsőbb fokán állnak. Világító lényük messzire hat, aurájuk fénylő, magasztos küldetést teljesítenek, hiszen fizikai létforma embergyermek-testbe bölcsek, filozófusok, emelkedett mesterek kerültek.

Szeressétek, emeljétek, segítsétek őket, a felemelkedés és az emelkedett állapot állandó rezonanciaszintjét ők közvetítik.

Indigó

Kristály-előcsoport 1950-60 között érkeztek. Ők ma felnőttek. Ők azok a pillérek, akik a spirituálisan érzékelő indigó- és kristály gyermekek támogatói-támaszai lehetnek. Természetesen mindkettőnek támasza a felnőtt, ha felismeri önmagában, hogy az.

Figyeljétek meg, a kristály gyermekek fizikai teste a magzati létformában milyen nehezen alakul-fejlődik ki, hiszen indigó energetikájú, harcos természetű szülőpárban ezen energiák tombolnak, nehezen jutnak nyugvópontra. Édesanyák energetikai rendszere feszült, nyugtalan. Ebben a térben a magas rezonanciájú kristálytiszta, fénytiszta energia nehezen alakul, fejlődik, gyakran fordul elő korai, idő előtti megszületés, mert a feszülő energiák a későbbiekben közömbösítik egymást.

Ha egy újabb irányt mutatsz, egy újabb fényforrás világít a fizikai tér sötétjében s mutatja az irányt. Lesznek azok, kik követik a Fényt, és lesznek azok, kik a sötétség útján maradnak tovább! (2005. )

2005. november 27. (I. Országos Angyalfesztivál)

Mélyen érint, hogy ilyen sokan eljöttetek. Szeretetfény tölti el szíveket, mely együtt ünnepel veletek. Hatalmas szeretetrezonancia áramlik át a termen, valamennyien érezhetitek az energetikai teremet. Nagyon-nagyon-nagyon kérlek benneteket, segítsétek a gyermekeket! Megakadt az energia áralmása a gyermekek világában. Fontos, hogy szeretetrezonanciát kapjanak, hogy a bolygó fejlődjön általuk. Hatalmas energia, mely a földet egy nagyobb szintre emeli, mindenkinek fel kell ismernie a feladatát. Nincs idő arra, hogy hosszan gondolkodjatok, adjátok tovább a szeretetet, terjesszétek a jót. Ne tartsatok attól, hogy valaki elfordul tőletek. Aki nem segíti fejlődéseteket, már nem a ti energetikai teretek. Karácsonyi energia fénytiszta léte, fokozott energia hat a szívetekre. Engedjétek magatokban az energiát, hogy mindazt, mit feladatul magatoknak választottatok, legmagasabb energetikai szinten megvalósítsátok. Szeretetfény járja át szíveteket. Ne tartsatok attól, hogy ezért bárki kinevet. A megszerzett tudás emeli a rezonanciaszintet, így fejlődési szintetek emelkedhet. Karácsony szentségének egységéig fokozott energetikai tér hat rátok, még több kihívás, torlódó életfeladat van jelen nálatok. Nagyon-nagyon-nagyon kérlek benneteket, őrizzétek meg szereteteteket! Ez a rezonanciaszint az, ami az átalakulást, fejlődését biztosítja. Segítsétek egymást, adjátok a jót, tegyétek meg mindazt, amit itt hallottatok, Szeretet fénye töltse el szíveteket.

Áldottak vagytok, a menny együtt ünnepel ma veletek.

Ámen

Mihály Arkangyal

 

Szent Mihály Arkangyal 2008. szeptember 28-i üzenete

Pilissszántó Boldogasszony Kápolna

Kovács Judit közvetítése

 

Mély hálával, illendően köszöntetek Benneteket, köszöntöm a TŰZ körül ülőket, azokat a lelkeket, kik szívük szeretetével a TŰZ melegével kapcsolódnak össze.

Hatalmas öröm tölt el, hogy-e kései órán a tűznél együtt ünnepeltek. Méltóan szívetekkel tisztán vagytok jelen. Mennyei hála, köszönet mindenkinek.

 

A TÉR, hol vagytok PILIS Szellemi Központja, nem vagytok még teljes Szellemi Tudás birtokában. Még nem ismeritek e TERET, hol összegyűltetek. Tiszta TÉR Dimenziókapu alappillérei vagytok. E hely tiszta, méltó terület. Létetek több élet óta hatalmas utat tett meg. Tennetek lehet, hogy földi küldetésetek továbbéledjen bennetek.

 

A BOLYGÓ ÚJ ENERGETIKAI TERE, RENDSZERE több léleknek fájdalmas kérdésekkel telített, fájdalmas folyamata. Gondoljatok a vajúdó nőre, az új LÉLEK nehéz születésére. Kínok, fájdalmak között jön világra mindaz, mi a nép felemelkedését szolgálja. Ti együtt a létezés új lépcsőfokán vagytok jelen. Hatalmas új energia kódjai nyílnak meg testetekben, ha kéritek, ha elfogadjátok, ha beengeditek a korona energiaközponton keresztül az átalakulás új energiáját, új TEREMTŐ KÓDOK aktiválódnak bennetek.

Ha kéritek, megkapjátok, mindenki magában mondja meg, hogy az új Teremtő Energiát elfogadja-e? Ki kéri, elfogadja, csendesüljön le: korona energia központ, tobozmirigyen át vezessétek le testetekben. Érzékeljétek, ahogy áthalad…, érzékeljétek, ahogy feltölti testeteket…, figyeljétek, hol jelez testetek. Egyéni élettervetek megvalósításában jelentős energia mennyiség, minőség lép be testetekbe. Ennek mentén éled lelketek közösségben végzett feladat. Hatalmas ajándék a földi lét, melyben a szív szeretete zenél. Mindenki ki földi testben FÉNY szolgálatában él, lelkében, lelketekben a FÉNY tiszta szeretete zenél.

FELLENDÜLÉST, áhítottuk, mi valamennyien kértük, kerestük a fizikai lelkeket kiknek mindennapi feladata mennyei üzenetek továbbítása. Hatalmas utat tettetek meg. Megkapva az üzeneteket, egyéni utatok mellett másokért, hazátokért a bolygó felemelkedéséért is tettetek. Mélyen köszönjük valamennyiötöknek, hogy lelketekben őszinte a szeretet. Hol lelkek együtt az én nevemben összegyűlnek ott vagyok közöttetek. Lelkek fényes csapata Csillagösvényen indulva lelketek fényes csillagként hálóvá alakulva mutat irányt az úton járóknak.

Köszönöm, hogy mindennapi akadályok, nehézségek mentén eljöttetek. Ti még nem élitek, de mi már látjuk mekkora utat tettetek meg. Földi fogalmom nem írja le mit HAZÁTOKÉRT megtettetek. HATártalan szeretet szívetekben, ezt az örömet adjátok tovább – ez zenei hangzás dallama, mi EGET és FÖLDET hatalmas összekötésben megtartja. Égi fények csapata lelketek-szellemetek- testetek együttes harmóniáját adva, fénylő szeretetünkkel együtt élve legyetek jelen. Tegyétek dolgotokat a földi létben. Mindenben segítünk nektek, miben segítséget kértek. HÁLA ÉS KÖSZÖNET! AZ AUGUSZTUSI BOLYGÓHARCOT MEGNYERTÉTEK!!! Most még nem eszméltek, még nem élietek mindazt, mit tettetek, később válik bizonyossá bennetek. Az ég milliónyi fénylő csillaga köszöni nektek.

 

Földi utatokon legyetek bőséggel, fényszeretettel áldva!

Ámen

 

Szent Mihály Arkangyal

 

 

3./ Szent Mihály Arkangyal 2010-re vonatkozó üzenete

2009. december 31.

Az üzenet első része személyemre vonatkozó gondolatokat tartalmazza.

Az alábbi szövegrésztől tehető közzé.

 

Megjegyzés:

A könnyebb olvashatóság, érhetőség miatt néhol (a) névelőket helyeztem el, melyeket az eredeti üzenet nem tartalmazott.

 

 

Bolygó átalakulása látványos. Rajta élő emberlelkek élete fordulatos. Kristálygolyóként csapódtok össze. Ütközés ereje (a) rajtatok lévő megkövesedett energiát zúzza össze. Hatalmas nyomás súlya alatt nemesedik kinek szívében tiszta az igaz.

Képben láttam: tiszta folyadékkal megtöltött átlátszó zacskóban, hófehér ovális alakú kristálygolyókat, illetve ugyan ilyen alakú fehér márványgolyókat az Atya befogva a zacskó száját fénykezével erőteljesen majd különböző erősséggel rázogatta. A folyadékban intenzíven ütődtek egymáshoz a kristály- és a márványgolyók. Néha szemmagassághoz emeli és megnézi, hogy jó-e? S mivel még nem tartotta tökéletesnek ismételten sebesen rázni kezdte.

Útkereső, súlyokkal daloló lelkek, így kapnak lehetőséget, hogy Lelkükben a tiszta megjelenjen.

Fény hite, szeretete, tisztasága nem zúzza össze (a) Lelkeket. Hidakon megmért emberlelkek mehetnek. Minden földi Lélek útja átalakulás, iránya szabja meg élete folyamát.

 

Bolygó önmaga felmelegítésével adja tudtunkra, hogy átalakulás folyamata TÜZ nélkül lehetetlen. Átalakulás szent tüze izzik (a) bolygó testében. Útmutatója annak, hogy TŰZ nélkül földi ember átalakulása méltatlan.

Bolygó, Ember átalakulása TŰZ-zel lehetséges, melyet SZER-ETET – SZER-ELEM tiszta, mély forrásából nyerhettek. Élesszétek Lelketekben, mások lelkében a SZENT TISZTA TÜZET, mely magyar lélek ébredéséhez vezet.

Bolygó átalakulását TEREMTŐ vezeti, LELKEK felemelkedését segíti.

 

Jelen esztendőt TŰZ forróságában élitek, eddig megélt eseményeket TŰZ-zel tisztává égethetitek. Bátorság kell ahhoz, hogy tisztán szeressetek, bátorság kell ahhoz, hogy önmagatok szennyesét elégessétek. Minél többen teszitek Lelkekben, Otthonokban szent tüzek élednek - fényében látható mi tisztátalan. Nők éledjetek! Otthonokban szent tüzet élesszetek!

„Tű fokán csak így férhettek. Hidakon tiszta fény energiával kelhettek.

Milliónyi csillag fénye tudatja a létet. Teremtő Akarat hatja át utakat.”

 

Lélek gyötrelme, annak sűrű tömege gátolja a létet – ez PRÓBATÉTEL!!!

Összeroppansz vagy vállalod utadat iránytűd az, ki Testedben- Lelkedben – Szellemedben mélyen kódolva van. Találd meg UTAD/URAD ÖNMAGADON ÁT. Irány a Fény, a végtelen, a szabadság.

 

Szív Hangjai Léleküdítő Dobcsoport számára küldött üzenet

 

Méltó tanítói vagytok embereknek, lelkeknek.

Magyar ősök energetikai rendszere, magyar tanítások ősi gyökere mélyen él energetikai rendszerekben. Építő anyag DNS, RNS spirálja rejti kódként Isten üzenetét magában. Jövő nemzet léte van kezetekbe téve.

Felemelkedés spirálján haladva, egyre tisztábban dalolva szóljon lelketekből ének – ezzel táplálva nemzedéket.

Feladattal vállaltátok: szomorú meggyötört Lelkekbe TŰZ-et varázsoltok, S MIT ABBAN MEGGYÚJTOTTATOK –FONTOS- TOVÁBBRA FÁKLYAKÉNT LOBOGJON.

 

Szív Hangjai nézzetek magatokba - Lelketek mélyén mennyi szomorúság van? (Sokat fejlődtetek – hatalmas elismerést, hálát és szeretetet érzek - nagyon-nagyon köszönjük nektek!!!) Sok fájdalom van nemzetben, sok fájdalom a földterületen. Ez kapcsolódási pont, - ne ezzel foglakozzatok. Szólítsátok meg a lelkeket, kapcsolódjanak össze veletek. Hangolás feladat TÜZETEKKEL éled a LÉLEK a HAZA. Bátran, tisztán énekeljetek ébresztőt a Földnek a Nemzetnek. Érzitek már dolgotok? Hatalmas feladatot vállaltatok.

 

Láttuk, figyeltük: sokat tanultatok, munkálkodtatok, fáradtatok, hogy ég segítői legyetek, - nagyon köszönjük. Hálával teljes tiszteletünkkel üdvözlünk.

Vannak kik készen állnak hallani a rezgést mi lelketekből árad. Hanggal ébresztve, tisztítva a Lelkeket kezdődik kiáradása az Ősi, Magyar Léleknek. Figyeljetek, fájdalom a kiáradásban nem lehet. Fájdalom szólítja meg a Lelkeket, ezt fontos magasabb energetikai szintre transzformálnotok – ez sorsotok, küldetésetek, feladatotok.

 

Őrizzétek magatokban a jót, tisztességet, szépet, értéket. Küldetéseteket teljesítsétek EGYSÉGben, EGYSÉGben egyesített SZERETETBEN.

 

Mély hálával köszönjük nektek mindazt, mit ember-lélek felemeléséért tettetek, tesztek. Áldás van rajtatok, míg Égi dallamot daloltok.

 

Ámen

 

Szent Mihály Arkangyal

2010.01.01.01